Ir ao contido

Concello de Abegondo

 
avanzada
inicio | mapa web | contacto |

Accesos Rápidos

Política de privacidade

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De acordo coa normativa vixente na materia de protección de datos así como na materia dos servizos da sociedade da información e comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais aportados na web, ou calquera outro facilitado ó CONCELLO DE ABEGONDO para o seu acceso a algúns dos servizos, sexan incorporados a arquivos titularidade do CONCELLO DE ABEGONDO, coa finalidade de facilitar a prestación dos servizos solicitados, para a correcta identificación dos usuarios que solicitan servizos personalizados na web, para o desenvolvemento de estudos estatísticos, que permitan deseñar melloras nos servizos prestados, para a xestión das tarefas básicas de administración, asi como para mantelo informado, ben por correo electrónico ben por calquera outro medio, de actividades e servizos relacionados co CONCELLO DE ABEGONDO. No caso das comunicacións a través do correo electrónico ou medio equivalente, o usuario presta o seu consentimento expreso para o envío de información a través de dito medio.

O CONCELLO DE AGEGONDO comprométese ó cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, asumindoe, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade precisas para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Dados de Carácter Persoal, e demáis lexislación aplicable.

As respostas dos campos que conteñen un asterisco (*) teñen un carácter obrigatorio, ó se considerar como a información mínima esixible para xestionar a información solicitada; sen esta información sería imposible desenvolver o servizo solicitado. O resto dos campos son de resposta facultativa.

Calquera usuario pode en calquera momento exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, mediante escrito, achegando fotocopia do DNI e especificando o dereito a exercitar, a: CONCELLO DE ABEGONDO, San Marcos, 1. 15.318 Abegondo (A CORUÑA).

Pode empregar o formulario que lle facilitamos

CONCELLO DE ABEGONDO San Marcos 1
15318 Abegondo (A CORUÑA)
T: ( 00 34 ) 981 647 909
Fax: ( 00 34 ) 981 673 050

Documentos adxuntos:

Solicitude de acceso aos datos carácter persoal

 

Concello de Abegondo

Tfno. Centraliña: 981 647 909 | Enderezo: San Marcos, 1. 15318 Abegondo (A Coruña)