Ir ao contido

Concello de Abegondo

 
avanzada
inicio | mapa web | contacto |

Accesos Rápidos

IGAPE: modificación das bases reguladoras dos incentivos económicos e as bases reguladoras dos procedementos de tramitación das liñas de axuda do Instituto Galego de Promoción Económica

Contidos relacionados:

 1. Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que dá nova redacción ás bases reguladoras dos incentivos económicos e ás bases reguladoras dos procedementos de tramitación das liñas de axuda do Igape

 2. Regulamento (CE) no 800/2008 da Comisión, de 6 de agosto de 2008, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado (Regulamento xeral de exención por categorías)

Liñas:

1) Proxectos de investimento empresarial.

  a) Proxectos de investimento para a innovación ou mellora tecnolóxica das Pemes.
  b)

  Proxectos dirixidos a mellorar a organización das Pemes.

2) Proxectos de consultoría e asistencia técnica.

  a) Proxectos de estudo, asistencia técnica e preparación de proxectos.

  b) Proxectos de deseño.

  c) Programas de formación empresarial.

  d) Proxectos tractores de empresas desenvolvedoras de software en código aberto.

3) Proxectos colaborativos de carácter empresarial.

  a) Iniciativas de difusión.

  b)Proxectos de servizos mancomunados.

  c) Proxectos de benchmarking empresarial

  d) Proxectos de cualificación profesional.

  e) Proxectos tutelados de intercambio de experiencia para a xeración de proxectos de innovación cooperativos.

  f) Elaboración de plans estratéxicos, de innovación e competitividade, ou de internacionalización, cooperativos.

  g) Preparación de proxectos de innovación para concorrer a convocatorias públicas estatais ou europeas.

  h) Posta en marcha e implantación de plans cooperativos previamente consensuados.

Prazo de presentación de solicitudes:

- Para os Proxectos de investimento para a innovación ou mellora tecnolóxica das

Pemes o prazo remata o 30/03/2009.

- Para os Proxectos de consultoría e asistencia técnica o prazo remata o 30/04/2009.

- Para os Proxectos colaborativos de carácter empresarial o prazo remata o 30/03/2009.

Documentos adxuntos:
IGAPE_O9pdf.pdf
Concello de Abegondo

Tfno. Centraliña: 981 647 909 | Enderezo: San Marcos, 1. 15318 Abegondo (A Coruña)